Dầu cọ (Olein)

Nguyên liệu:

Nguyên liệu chính sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chỉ tiêu:

  • Chỉ số FFA:  0.5% max

  • Độ ẩm & Tạp chất: 0.3% max

  • Chỉ số Iodine:   50 – 55

  • Màu: 3 Red max

0939.262.426

error: Content is protected !!