Fishmeal (Bột cá Tra/Basa)

Nguyên liệu:

Sản xuất thức ăn chăn nuôi.

Chỉ tiêu:

  • Protein: 57-65%
  • Fat: 12% max
  • Moisture: 10% max
  • Acid value: 25-30% max
  • Sand/silica: 2% max
  • Ash: 25% max
  • TVBN (mg/100g): 80 max

error: Content is protected !!