Mỡ cá Tra/Basa

Nguyên liệu:

Sử dụng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, gia súc gia cầm và thức ăn thủy/hải sản. Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng: lipid, lipoit và các loại Vitamin, vi khoáng cho vật nuôi, làm chất dẫn dụ tạo mùi tanh, tạo lớp áo bọc cho viên thức ăn,…

Sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học (Bio-diesel), dầu nhớt bôi trơn.

Chỉ tiêu:

  • Chỉ số AV: < 5%

  • Độ ẩm & Tạp chất: 0.2% max

  • Chỉ số Iodine:  80 max

0939.262.426

error: Content is protected !!