Dầu ăn đã qua sử dụng (UCO)

Nguyên liệu:

Sử dụng để sản xuất nhiên liệu sinh học (Bio-diesel), dầu nhớt bôi trơn trong công nghiệp.

Chỉ tiêu:

  • FFA: 5 – 7% max

  • Độ ẩm & Tạp chất: 0.5% max

0939.262.426

error: Content is protected !!