Triết Lý Kinh Doanh

Triết lý kinh doanh

– Sự tồn tại và phát triển của Vĩnh Thành Đạt là phải gắn với khách hàng, khách hàng là người đem lại doanh thu, lợi nhuận của cho Công ty. Vì vậy mỗi nhân viên công ty phải là người hiểu rõ triết lý này để: liên tục đổi mới, biết lắng nghe ý kiến khách hàng, biết sáng tạo trong công việc.
– Để phát triển Vĩnh Thành Đạt, cần phải xây dựng tốt các mối quan hệ với đồng nghiệp, với các đối tác, với các nhà cung cấp. Vì vậy phải chân thành, gắn bó và luôn giữ chữ tín với nhau, cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và quyền lợi.


Giá trị cốt lỗi

– Phải vận động sáng tạo, luôn đổi mới, không ngại khó khăn trong công việc và nỗ lực cố gắng để hoạt động kinh doanh có hiệu quả nhất trên nền tảng nguồn lực có hạn.
– Nhìn mọi vấn đề khó khăn trong công việc ở mặt tích cực đều có thể giải quyết được, hãy lắng nghe và hợp tác với nhau để tìm ra phương án tối ưu nhất.
– Lòng tin: tạo sự tin tưởng với khách hàng với đối tác, với đồng nghiệp.

error: Content is protected !!