Tầm Nhìn & Sứ Mệnh

Tầm nhìn

Chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu giúp chúng tôi tiếp tục phát triển xa hơn để trở thành nhà cung cấp hàng đầu các sản phẩm về mỡ và dầu động thực vật tại Việt Nam dựa trên tiêu chuẩn sản xuất thân thiện với môi trường và quy trình hoạt động kinh doanh có trách nhiệm với xã hội theo nguyên tắc phát triển tốt một cách bền vững.


Sứ mệnh

Đối với khách hàng:

Tôn trọng và cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất.

Đối với công ty:

Xây dựng doanh nghiệp lớn mạnh, kinh doanh có lợi nhuận và bền vững.

Đối với đối tác:

Xây dựng mối quan hệ tin cậy, uy tín, hợp tác cùng phát triển bền vững.

Đối với nhân viên:

Phát triển và khuyến khích nhân viên các cấp trở thành người giỏi, người tốt theo giá trị cốt lõi của tổ chức, bao gồm cả việc quan tâm chăm sóc nhân viên được hạnh phúc và thu nhập tốt.

Đối với xã hội:

Có trách nhiệm với xã hội thể hiện qua việc đảm bảo hàng hoá có chất lượng, sạch, an toàn và thân thiện với môi trường.

error: Content is protected !!