Dầu vỏ hạt điều

Nguyên liệu:

Sản xuất vật liệu kết dính chất lượng cao, lớp phủ chống ăn mòn trong ngành cơ khí, chế tạo; lớp phủ chống thấm bề mặt, chống thấm hơi nước, sơn cao cấp chống gỉ sét và chống hà trong ngành công nghiệp tàu biển.

Sản xuất nhiên liệu sinh học (Bio-diesel), dầu nhớt bôi trơn.

Chỉ tiêu:

  • Net Calorie: 9,300 – 9,500 Kcal/kg

  • Density (25oC): 0.9536 Kg/l

  • Viscosity (25oC): 148 Cps

  • Moisture: 0.29%

  • Impurities: 1.6%

  • Ash content: 1.07%

  • PH: 7.8 – 9

0939.262.426

error: Content is protected !!